СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

DSpace/Manakin хранилище

СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ
Автор: Хаджиев, Виктор; Hadjiev, Viktor
Резюме: В студията се разглежда взаимодействието между управленски процеси, структура и цели. Характерът на това взаимодействие се определя от степента на взаимозависимост между изпълняваните управленски дейности и тяхната сложност. Отстоява се схващането, че доброто познаване на управленските процеси и дейности в организацията е предпоставка за тяхното оптимизиране. Представя се концептуална управленска рамка, която дава възможност да се разкрие степента на взаимодействие между различните управленски отдели и звена в процеса на осъществяване на поставените стратегически цели. Изследва се въздействието на редица вътрешни и външни фактори при вземане на управленски решения и формирането на оптимално организационно поведение. The study examines the interaction between managerial processes, structure and goals. The nature of this interaction is conditioned upon the level of interdependence between various managerial activities and their level of complexity. The argument is that the level of managerial comprehension of organizational processes and activities is a preconditioning factor optimizing organizational performance. In addition, the study introduces a conceptual framework the helps reveal the nature of interdependence between the examined managerial units in the implementation stage of the planned strategic goals. A number of environmental factors are put into perspective in the light of strategic decision-making and organizational behavior optimization.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2440
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2014_31_65.pdf 819.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов