СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

DLib Repository

СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

Show full item record

Title: СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ
Author: Хаджиев, Виктор; Hadjiev, Viktor
Abstract: В студията се разглежда взаимодействието между управленски процеси, структура и цели. Характерът на това взаимодействие се определя от степента на взаимозависимост между изпълняваните управленски дейности и тяхната сложност. Отстоява се схващането, че доброто познаване на управленските процеси и дейности в организацията е предпоставка за тяхното оптимизиране. Представя се концептуална управленска рамка, която дава възможност да се разкрие степента на взаимодействие между различните управленски отдели и звена в процеса на осъществяване на поставените стратегически цели. Изследва се въздействието на редица вътрешни и външни фактори при вземане на управленски решения и формирането на оптимално организационно поведение. The study examines the interaction between managerial processes, structure and goals. The nature of this interaction is conditioned upon the level of interdependence between various managerial activities and their level of complexity. The argument is that the level of managerial comprehension of organizational processes and activities is a preconditioning factor optimizing organizational performance. In addition, the study introduces a conceptual framework the helps reveal the nature of interdependence between the examined managerial units in the implementation stage of the planned strategic goals. A number of environmental factors are put into perspective in the light of strategic decision-making and organizational behavior optimization.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2440
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2014_31_65.pdf 819.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов