МЯСТО НА ТАЙМШЕЪРИНГА В ТУРИЗМА

DLib Repository

МЯСТО НА ТАЙМШЕЪРИНГА В ТУРИЗМА

Show full item record

Title: МЯСТО НА ТАЙМШЕЪРИНГА В ТУРИЗМА
Author: Боева, Сиана; Петкова, Аделина; Boeva, Siana; Petkova, Adelina
Abstract: Настоящата статия изследва текущото състояние на таймшеъ-ринга в туризма. Разгледана е еволюцията на таймшеъринга и налагането му като практика в сферата на туризма. Извършен е анализ на сектора в САЩ, показващ впечатляващ ръст, който накара големите компании като Marriott, Disney, Hilton, Hyatt и Wyndham да се включат в предлагането на таймшеър. В статията е разгледана и законовата рамка на таймшеъринга, която гарантира правата и очертава задълженията на страните по сделката. Авторите анализират ползите, произтичащи от разпределено във времето ползване на собственост This article examines the current state of the timeshare industry in tourism. It examines the evolution of timeshare and its imposing as a practice in tourism. An analysis of the sector in the U.S. showing impressive growth made major companies such as Marriott, Disney, Hilton, Hyatt and Wyndham join timeshare offering. The regulatory framework of timeshare that guarantees the rights and outlines the obligations of the transaction parties has been viewed. The authors analyse the benefits of timeshare ownership and describe some successful schemes in Bulgaria.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2442
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
04-ss-2013.pdf 373.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов