МЯСТО НА ТАЙМШЕЪРИНГА В ТУРИЗМА

DSpace/Manakin хранилище

МЯСТО НА ТАЙМШЕЪРИНГА В ТУРИЗМА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЯСТО НА ТАЙМШЕЪРИНГА В ТУРИЗМА
Автор: Боева, Сиана; Петкова, Аделина; Boeva, Siana; Petkova, Adelina
Резюме: Настоящата статия изследва текущото състояние на таймшеъ-ринга в туризма. Разгледана е еволюцията на таймшеъринга и налагането му като практика в сферата на туризма. Извършен е анализ на сектора в САЩ, показващ впечатляващ ръст, който накара големите компании като Marriott, Disney, Hilton, Hyatt и Wyndham да се включат в предлагането на таймшеър. В статията е разгледана и законовата рамка на таймшеъринга, която гарантира правата и очертава задълженията на страните по сделката. Авторите анализират ползите, произтичащи от разпределено във времето ползване на собственост This article examines the current state of the timeshare industry in tourism. It examines the evolution of timeshare and its imposing as a practice in tourism. An analysis of the sector in the U.S. showing impressive growth made major companies such as Marriott, Disney, Hilton, Hyatt and Wyndham join timeshare offering. The regulatory framework of timeshare that guarantees the rights and outlines the obligations of the transaction parties has been viewed. The authors analyse the benefits of timeshare ownership and describe some successful schemes in Bulgaria.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2442
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
04-ss-2013.pdf 373.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов