ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

DLib Repository

ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Show full item record

Title: ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Author: Александров, Станислав; Божилов, Божидар; Ималова, Диана; Александров, Валерий; Деков, Веселин; Aleksandrov, Stanislav; Bojilov, Bojidar; Imalova, Diana; Aleksandrov, Valeriy
Abstract: В съвременните пазарни условия проблемът за автоматизация на счетоводството е ключов проблем поради необходимостта да се събира и обработва все по нарастващ обем от данни, вследствие от бързото развитие на бизнеса, както и изискването за своевременното предоставяне на резултатите и техния анализ за изработване на управленски решения. На настоящия етап, автоматизираната обработка на икономическата информация и в частност на счетоводната е единствената съвременна алтернатива за ефективното функциониране на цялата информационна система на предприятието. Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата практика за автоматизация на счетоводството чрез фирмен счетоводен софтуер и автоматизирани банкови информационни системи. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с практико-приложен характер в счетоводството на предприятията от нефинансовата и финансовата система. In the current market situation, the problem of automatization of the accounting is a key problem, derived from the necessity of collecting and processing bigger quantity of data, result of the fast growing business and in response of the requirement for in time results and analysis, which are needed for management decisions. At this stage the automated processing of economic information and in particular, accounting is the only modern alternative to the effective functioning of the entire enterprise information system. The current research analyzes the condition of the existing trend for automatization of the accounting process, through using both company accounting software and automated bank informational system. Based on this, certain reasonable opportunities are offered to solve some typical problems of practical nature that appear in the accounting system of the nonfinancial and financial organizations (companies).
URI: http://hdl.handle.net/10610/2443
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
IP01-statia-2012.pdf 229.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов