ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕХОДА КЪМ ПРОТОКОЛА IPV6

DSpace/Manakin хранилище

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕХОДА КЪМ ПРОТОКОЛА IPV6

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕХОДА КЪМ ПРОТОКОЛА IPV6
Автор: Попов, Веселин; Кузнецов, Юрий; Лалев, Ангелин; Popov, Veselin; Kuznetsov, Yuriy; Lalev, Angelin
Резюме: С изчерпването на адресното пространство, предоставяно от протокола IPv4 преходът към IPv6 става особено важен за организациите. Чрез прехода към IPv6 организациите ще използват новите възможности, което ще доведе до ползи на бизнеса. Миграцията към IPv6 ще реши проблемите, пред които са изправени организациите при използване на IPv4: недостатъчното адресно пространство, обърканото адресно пространство, международния проблем с разпределяне на адресите, проблеми със сигурността, мобилността и др. Преходът е трудно да се осъществи изведнъж, защото засяга цялата мрежова инфраструктура - всички устройства в мрежата и софтуерните приложения, които ги управляват. В настоящата статия, като се базираме на практико-приложния подход, развиваме методология в стъпки и етапи, през които трябва да се премине за осъществяване на миграцията към IPv6. Разглеждаме също така и проблемите, които може да възникнат при планиране на прехода. With the exhaustion of the address space, provided by IPv4 protocol, the transition to IPv6 gets particularly important for the organizations. With the transition to IPv6 the organizations will use the new opportunities that will lead to benefits of the business. The Migration to IPv6 will solve the problems faced by the organizations when using IPv4: insufficient address space, bewildered address space, the international problem of allocating addresses, security issues, mobility and others. The transition is difficult to get accomplished suddenly, because it affects the entire network infrastructure - all the network devices and software applications that manage them. In this article, when we base on practical and applied approach, we develop methodology in steps and stages that must be completed to accomplish the migration to IPv6. Also the problems that may occur in the transition planning are examined.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2444
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
IP03-statia-2012.pdf 277.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов