ТЪРГОВИЯТА СЪС СОЛ НА ЦВЯТКО РАДОСЛАВОВ И НЕГОВАТА ФИРМА ПРЕЗ 50-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ В.

DLib Repository

ТЪРГОВИЯТА СЪС СОЛ НА ЦВЯТКО РАДОСЛАВОВ И НЕГОВАТА ФИРМА ПРЕЗ 50-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ В.

Show full item record

Title: ТЪРГОВИЯТА СЪС СОЛ НА ЦВЯТКО РАДОСЛАВОВ И НЕГОВАТА ФИРМА ПРЕЗ 50-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ В.
Author: Друмева, Мариана; Drumeva, Mariana
Abstract: В статията се проследява търговията с каменна и морска сол от Влашко на една от най-големите търговски фирми, създадени в град Свищов през 50-те години на ХІХ в. Обработва се наличната количествена информация от непубликувания архив на Цвятко Радославов, като се очертават всекидневните му търговски практики в този вид търговия, изяснява се обемът на дейността му и се определя доходността й за фирмата. Очертават се периодите, през които минава тази дейност; търговските мрежи за вноса на сол от румънските градове и продажбата й в Свищов и в севернобългарските земи. Статията разкрива конкретните механизми на търговския живот и обосновава тезата, че Свищов е един от главните центрове на търговията със сол по южния бряг на Дунава през Възраждането. In this article the trade with rock and sea salt of one of the biggest sales companies established in the town of Svishtov in the 50s of the 19th century in the region of Vlashko has been traced. The available quantitative data available in Tsvyatko Radoslavov’s unpublished archive have been processed by outlining daily business practices in this trade and the scope of the company’s activities as well as defining the company’s profitability. Different periods of the company’s activity have been outlined, as well as the trading network of the imported salt from Romanian cities and the sale of salt in Svishtov and in the North of Bulgaria. This article is a contribution to the studying of different specific mechanisms of the trade and the justification of the thesis that Svishtov has been one of the main centres of salt trade on the southern Danube bank during the period of the Bulgarian National Revival.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2446
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2014_66_82.pdf 347.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов