СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Автор: Цветкова, Надежда; Tsvetkova, Nadezhda
Резюме: След приемането на България за член на европейската общност сме свидетели на непрекъснати промени на законодателството в областта на контрола, одита, счетоводството и други научни направления. Съвременните промени в областта на контрола и в частност на одита променят изцяло визията и целите на контролните органи. Те вече не упражняват всеобхватен и непрекъснат контрол, каквито бяха финансовите ревизори, а одит който дава съвети, консултира при необходимост и своевременно подпомага дейността на одитирания обект. Въз основа на независимия одит се получава обективна и качествена информация относно състоянието на обекта, възможностите за нарушения и ефективния вътрешен контрол. Следва да се отбележи, че в България все повече е необходимо да се популяризира обществената значимост на одиторската професия и голяма част от ръководителите и собствениците на обектите да осъзнаят неотложната потребност от подобни одити, даващи мнение и препоръки за управлението, дейността и бизнеса на предприятията и дружествата им. We are witness-another science directions as well of legislation in area of control, audit, accounting, of continual changes for a member of the european community after accepting Bulgaria. The contemporary changes in the area of the control and in the effect of the audit change exclusively the vision and the goals of controls organs. They already do not exert wide and continual control, were examiner finances, а consults an audit that gives leads of necessity, in due course as well tides an activity entity over. Based on the independent audit the choice information on the state of the entity as well goes on objective, the opportunities for the violated the effective internal control as well. You followed to be marked that in Bulgaria always more are needed for public importance of this occupation to be popularized for major part as well of the heads and their owners of the entities should recognize instant need of the likes одити, their business of the enterprises and their families as well give opinion and recommendations for the operation, the activity.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2447
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2011_1_31.pdf 543.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов