СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Author: Цветкова, Надежда; Tsvetkova, Nadezhda
Abstract: След приемането на България за член на европейската общност сме свидетели на непрекъснати промени на законодателството в областта на контрола, одита, счетоводството и други научни направления. Съвременните промени в областта на контрола и в частност на одита променят изцяло визията и целите на контролните органи. Те вече не упражняват всеобхватен и непрекъснат контрол, каквито бяха финансовите ревизори, а одит който дава съвети, консултира при необходимост и своевременно подпомага дейността на одитирания обект. Въз основа на независимия одит се получава обективна и качествена информация относно състоянието на обекта, възможностите за нарушения и ефективния вътрешен контрол. Следва да се отбележи, че в България все повече е необходимо да се популяризира обществената значимост на одиторската професия и голяма част от ръководителите и собствениците на обектите да осъзнаят неотложната потребност от подобни одити, даващи мнение и препоръки за управлението, дейността и бизнеса на предприятията и дружествата им. We are witness-another science directions as well of legislation in area of control, audit, accounting, of continual changes for a member of the european community after accepting Bulgaria. The contemporary changes in the area of the control and in the effect of the audit change exclusively the vision and the goals of controls organs. They already do not exert wide and continual control, were examiner finances, а consults an audit that gives leads of necessity, in due course as well tides an activity entity over. Based on the independent audit the choice information on the state of the entity as well goes on objective, the opportunities for the violated the effective internal control as well. You followed to be marked that in Bulgaria always more are needed for public importance of this occupation to be popularized for major part as well of the heads and their owners of the entities should recognize instant need of the likes одити, their business of the enterprises and their families as well give opinion and recommendations for the operation, the activity.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2447
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2011_1_31.pdf 543.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов