СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПЕНСИОНЕН ПАЗАР ЗА ПЕРИОДА 2007-2012 Г.

DSpace/Manakin хранилище

СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПЕНСИОНЕН ПАЗАР ЗА ПЕРИОДА 2007-2012 Г.

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПЕНСИОНЕН ПАЗАР ЗА ПЕРИОДА 2007-2012 Г.
Автор: Ненкова, Цветелина; Nenkova, Tsvetelina
Резюме: В статията се изследва състоянието на пенсионния пазар като основен елемент на частната пенсионна система в България. В направения анализ се акцентира върху: определяне на степента на пазарна концентрация; представяне на постигнатите финансовите резултати от дейността на пенсионноосигурителните дружества и равнището на показатели, характеризиращи начина на функциониране на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. На тази база се проследяват основните тенденции в развитието на пазара за периода 2007-2012 г., очертават се някои от съществуващите проблеми и се предлагат мерки за преодоляването им в бъдеще. The article examines the state of the pension market as a key element of private pension system in Bulgaria. The analysis focuses on: defining the degree of market concentration, reporting the results and financial performance of pension companies and the level of indicators characterizing the operation of the supplementary pension insurance. On this basis, following the main trends in the market for 2007-2012, some of the existing problems are outlined. At the same time some measures are suggested in order to overcome the problems in the future
URI: http://hdl.handle.net/10610/2448
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2014_83_94.pdf 419.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов