МОБИЛНАТА ТЪРГОВИЯ И НЕЙНИТЕ ПРОБЛЕМИ

DSpace/Manakin хранилище

МОБИЛНАТА ТЪРГОВИЯ И НЕЙНИТЕ ПРОБЛЕМИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МОБИЛНАТА ТЪРГОВИЯ И НЕЙНИТЕ ПРОБЛЕМИ
Автор: Таиров, Искрен; Tairov, Iskren
Резюме: Мобилните технологии носят ценни ползи за бизнеса, които могат да се реализират само, ако компаниите съумеят да ги използват ефективно. В настоящата статия подробно са разгледани мобилните технологии и тяхната еволюция като предпоставка за развитие на мобилната търговия. Обект на изследването е мобилната търговия в развитите страни и в България. Предмет на изследването са проблемите при осъществяването на мобилната търговия. Цел на изследването е да се представят насоки за решаване на проблемите на мобилната търговия по отношение на сигурността.Mobile technologies bring sufficient benefits to business, which can be realized only if companies succeed to use them effectively. The present paper describes mobile technologies and their evolution as a premise for mobile commerce development in detail. Object of study of this paper is mobile commerce in developed countries and in Bulgaria. The paper is focused on mobile commerce problems. The purpose of the paper is to recommend directions in solving mobile commerce issues on security.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2451
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2014_95_109.pdf 461.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов