ТЕНДЕНЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ

DLib Repository

ТЕНДЕНЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ

Show full item record

Title: ТЕНДЕНЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ
Author: Николова, Благовеста; Nikolova, Blagovesta
Abstract: Текстът се опитва да обобщи част от промените, които настъпват в сферата на икономическото прогнозиране през последните няколко десетилетия, като ги поставя в контекста на един по-обхватен процес на трансформации в съвременното прогнозиране. Статията обръща внимание на: утвърждаване на технологичното прогнозиране; необходимостта от дългосрочно планиране; възхода на алтернативистиката и глобалното моделиране; спецификите на нормативния компонент при процеса на икономическо прогнозиране; някои особени проблеми, които трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на икономически прогнози. This text attempts to outline some changes in the realm of economic forecasting within the context of a broader process of transformation in contemporary forecasting during the last few decades. The paper focuses on the following issues: the rise of technological forecasting; the advantages of long-term planning; the emergence of ‘alternative futures’ and global modeling; the normative considerations in economic forecasting; and some specific problems which need to be taken into consideration when making economic forecasts.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2453
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2014_30_46.pdf 389.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов