БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ И НЕЙНИТЕ ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ СПОРЕД ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗВОРИ – ОТ КРАЯ НА XII В. ДО XIV В.

DSpace/Manakin хранилище

БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ И НЕЙНИТЕ ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ СПОРЕД ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗВОРИ – ОТ КРАЯ НА XII В. ДО XIV В.

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ И НЕЙНИТЕ ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ СПОРЕД ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗВОРИ – ОТ КРАЯ НА XII В. ДО XIV В.
Автор: Вачева, Емилия; Vacheva, Emiliya
Резюме: В настоящата статия се разкрива представата за българската държава и нейните природни дадености в западноевропейските извори за периода кр. на XII-XIV в. За постигане на тази цел се анализират и систематизират публикуваните у нас извори от западен произход – хроники, истории, пътеписи, космографски описания, доклади, географски карти, портолани и др. В тях са отразени впечатленията и познанията на западния летописец за границите на българската държава и нейните природни дадености. Те разкриват, че българите и тяхната земя намират достойно място в трудовете на западноевропейските автори. The author of this article has made an attempt to reveal how the Bulgarian state and its natural resources have been described in West European sources of information during the period from the late 12th century to the 14th century. In order to achieve the aim of the article the West European sources of information published in Bulgaria have been analyzed and systematized, incl. chronicles, stories, travelogues, cosmographic maps, reports, maps, portolans, etc. They reveal the impressions and knowledge of western annalists and chroniclers on the borders of the Bulgarian state and its natural resources. They also show that Bulgarians and their land occupy a worthy place in the works of western authors.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2454
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2014_47_59.pdf 250.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов