СЧЕТОВОДЕН МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ДЕТЕРМИНАНТИТЕ НА ОПОВЕСТЯВАНИЯТА - ВАЛИДНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

СЧЕТОВОДЕН МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ДЕТЕРМИНАНТИТЕ НА ОПОВЕСТЯВАНИЯТА - ВАЛИДНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЧЕТОВОДЕН МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ДЕТЕРМИНАНТИТЕ НА ОПОВЕСТЯВАНИЯТА - ВАЛИДНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Калев, Калин; Kalev, Kalin
Резюме: При теоретичната рамка на задължителните оповестявания няма алгоритмичност на методологията и методите на изследване, защото липсва обща концептуална рамка на оповестяванията във финансовата отчетност, чиято фунционална дефиниция да изразява тяхната роля и значение. Под „дефиниция на функционалността” на концепция, ние означаваме дефиниция, която изрично определя полезността на концепцията за конкретни цели 1 . В настоящата разработка разглеждаме основните детерминанти на оповестяванията на базата на резултатите от предходни изследвания, които тестваме за извадка от банкови институции от България. bg Abstract: Theoretical framework for investigation of mandatory disclosures have no algorithmical of research methodology and methods. The main reason is there is no established common conceptual framework of disclosures in financial reporting which functional definition to reflect their role and significance. By “functional definition” of concept we mean a definition which makes explicit the usefulness of the concept for certain purposes. In the paper we analyse the determinants of disclosures on sample of bank institutions in Bulgaria and we test previous research assumptions and resultants of the accounting literature. Furthermore, we propose a new framework for measurement of risk disclosures which can introduce to our knowledge some insights about the factors that influence the practice.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2456
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2014_60_86.pdf 802.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов