НЕМСКАТА ЛИТЕРАТУРА В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

DLib Repository

НЕМСКАТА ЛИТЕРАТУРА В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Show full item record

Title: НЕМСКАТА ЛИТЕРАТУРА В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ
Author: Везиров, Венцислав; Vezirov, Ventsislav
Abstract: В студията е разгледано учебното съдържание за обучение по литература от Възраждането да началото на 21 век. Проследени са различните етапи на включването творбите на немски автори в българското училище. В началото на 20 век се ползват слаби преводи, осъществени чрез език посредник – руския, без особена художествена стойност. При изучаването на текстовете се осъществява лексикален и стилистичен анализ, от който учениците добиват коренно различна представа за стила на автора, тъй като превода няма връзка с оригинала. Предложеният преглед ни въвежда в един парадокс. Когато в българското образование нямаме достатъчно преводи, а и наличните са твърде несполучливи, немски автори са представени по-добре в българското училище, а сега – след като са създадени действително уникални по значимостта си преводи от немски писатели, поети и философи – нито един от тях не навестява духа на нашите ученици. Това показва, че учебното съдържание у нас не се съобразява с качеството на преводите и логиката за добрия превод вече не играе при организиране на учебния процес по литература. The paper discusses the curriculum in teaching literature from Bulgarian Renaissance to the beginning of the 21st century. It traces the various stages of the inclusion of works of German authors in Bulgarian schools. In the early 20th century bad translations were used, which were without artistic value, made through an intermediary language - Russian. In the study of texts there was lexical and stylistic analysis, from which students acquire a radically different understanding of the style of the author, since the translation has no connection to the original. The proposed review introduces us to a paradox. When in Bulgarian education there were not enough translations, and the existing were too spoiled, German authors were presented better in the Bulgarian school, and now - after having created a truly unique significant translations from German writers, poets and philosophers - none of them is accessible to our students.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2457
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2014_87_101.pdf 296.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов