ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ОДИТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ

DLib Repository

ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ОДИТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ

Show full item record

Title: ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ОДИТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ
Author: Лазарова, Елица; Lazarova, Elitsa
Abstract: В настоящата статия вниманието е концентрирано върху някои от важните планови аспекти, съпътстващи формулирането на иновационната стратегия на бизнеса. Акцентира се на процедурните моменти при извършването на технологичния одит във фирмите от козметично-парфюмерийното производство. Изведени са възможните параметри за реализирането на техния иновационен потенциал. The article focuses on some important planning aspects of the development of business innovation strategies. An emphasis is put on procedural specifics of the technological audit of companies in the cosmetics sector. The possible parameters for utilization of their innovative potential have been outlined.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2459
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2011_80_98.pdf 592.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов