АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Кушева, Галя; Kusheva, Galya
Резюме: В статията е извършена съпоставка между принципите за райониране на България за статистически цели и изискванията и критериите, заложени в Концепцията за туристическо райониране на страната, утвърдена през 2015 г. Направени са изводи относно степента на балансираност между районите, проследени са съществуващите тенденции в развитието на туризма в новосформираните туристически райони за периода 2010-2013 г. и е извършен факторен анализ на изменението на реализираните приходи от нощувки. За всеки от туристическите райони са установени основните стимулиращи и възпрепятстващи туристическото развитие фактори. This article makes a comparison between the principles of zoning of Bulgaria for statistical purposes and the requirements and criteria set out in the Concept of tourism zoning of the country, established in 2015. Conclusions are drawn about the degree of balance between regions, the current trends in tourism development in the newly-formed tourism regions for the period 2010-2013 are tracked and a factor analysis of the change in revenues from nights spent is made. The basic factors stimulating and hindering tourism development are identified for each of the tourism regions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2461
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2016_40_58.pdf 783.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов