АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ
Author: Кушева, Галя; Kusheva, Galya
Abstract: В статията е извършена съпоставка между принципите за райониране на България за статистически цели и изискванията и критериите, заложени в Концепцията за туристическо райониране на страната, утвърдена през 2015 г. Направени са изводи относно степента на балансираност между районите, проследени са съществуващите тенденции в развитието на туризма в новосформираните туристически райони за периода 2010-2013 г. и е извършен факторен анализ на изменението на реализираните приходи от нощувки. За всеки от туристическите райони са установени основните стимулиращи и възпрепятстващи туристическото развитие фактори. This article makes a comparison between the principles of zoning of Bulgaria for statistical purposes and the requirements and criteria set out in the Concept of tourism zoning of the country, established in 2015. Conclusions are drawn about the degree of balance between regions, the current trends in tourism development in the newly-formed tourism regions for the period 2010-2013 are tracked and a factor analysis of the change in revenues from nights spent is made. The basic factors stimulating and hindering tourism development are identified for each of the tourism regions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2461
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2016_40_58.pdf 783.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов