ГЛОБАЛНАТА ЧОВЕШКА ЕПОХА И ТОЛЕРАНТНОСТТА

DLib Repository

ГЛОБАЛНАТА ЧОВЕШКА ЕПОХА И ТОЛЕРАНТНОСТТА

Show full item record

Title: ГЛОБАЛНАТА ЧОВЕШКА ЕПОХА И ТОЛЕРАНТНОСТТА
Author: Върбанов, Иван; Verbanov, Ivan
Abstract: В разработката се изследват ефектите от взаимодействието между глобалната човешка епоха, толерантността и културата. В синтезиран вид те се изразяват в намаляване на невежеството – правопропорционално на сравняването на собствените знания и умения с това на другите; отваряне към потенциала на различните; принадлежност към културата на цялото човечество, в което всеки отделен индивид добавя към нея частица от себе си; създаване на разширяващ се ред, без граници, който се разпространява чрез различни типове конкуренция и особено чрез конкуренция на знанието, на традициите и институциите, на талантите и квалификацията, успешно адаптиращи се към новата космополитична реалност.The paper examines the effects of interaction between global human age, tolerance and culture. In concise form they are expressed as a decrease in ignorance directly proportional to comparing one’s own knowledge and skills to those of the others, opening towards the potential of those who are different; belonging to the culture of humanity which each individual contributes to; creating an expanding order without boundaries, which is spread through various types of competition, especially through competition of knowledge, traditions and institutions, of talents and skills that adapt themselves to the new cosmopolitan reality.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2468
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2011_5_13.pdf 264.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов