ГЛОБАЛНАТА ЧОВЕШКА ЕПОХА И ТОЛЕРАНТНОСТТА

DSpace/Manakin хранилище

ГЛОБАЛНАТА ЧОВЕШКА ЕПОХА И ТОЛЕРАНТНОСТТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ГЛОБАЛНАТА ЧОВЕШКА ЕПОХА И ТОЛЕРАНТНОСТТА
Автор: Върбанов, Иван; Verbanov, Ivan
Резюме: В разработката се изследват ефектите от взаимодействието между глобалната човешка епоха, толерантността и културата. В синтезиран вид те се изразяват в намаляване на невежеството – правопропорционално на сравняването на собствените знания и умения с това на другите; отваряне към потенциала на различните; принадлежност към културата на цялото човечество, в което всеки отделен индивид добавя към нея частица от себе си; създаване на разширяващ се ред, без граници, който се разпространява чрез различни типове конкуренция и особено чрез конкуренция на знанието, на традициите и институциите, на талантите и квалификацията, успешно адаптиращи се към новата космополитична реалност.The paper examines the effects of interaction between global human age, tolerance and culture. In concise form they are expressed as a decrease in ignorance directly proportional to comparing one’s own knowledge and skills to those of the others, opening towards the potential of those who are different; belonging to the culture of humanity which each individual contributes to; creating an expanding order without boundaries, which is spread through various types of competition, especially through competition of knowledge, traditions and institutions, of talents and skills that adapt themselves to the new cosmopolitan reality.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2468
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2011_5_13.pdf 264.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов