МЯСТО НА ОТЧЕТНИТЕ СИСТЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

DSpace/Manakin хранилище

МЯСТО НА ОТЧЕТНИТЕ СИСТЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЯСТО НА ОТЧЕТНИТЕ СИСТЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Автор: Краевский, Владимир; Kraevskyi, Vladimir
Резюме: В статията се разглежда способността на различни отчетни системи (счетоводство, финансови отчети и статистически записи) да посрещнат информационните изисквания за управление на устойчивото развитие. За тази цел, от една страна се представя възможно комбиниране на икономическо и екологично счетоводство, а от друга – се разглеждат предоставените отчети за идентификацията на нови обекти при изследване на икономически изостаналите райони. Резултатите на SWOT-анализа, направен с цел разкриване перспективите на статистическата система, водят до предположението, че природните ресурси трябва да намерят място в счетоводната система като цел, за да се обезпечи по-солидна статистическа база данни за икономически анализ и усъвършенстване на националния индикатор на богатството. The article examines the ability of various accounting systems (accounting, financial reports and statistical records) to meet the information requirements of management of sustainable development. For this purpose, on the one hand possible combinations of economic and environmental accounting have been shown, and on the other - presented accounts for identifying new objects have been studied while making research on the economically underdeveloped regions. The results from the performed SWOT-analysis of the prospects for further development of the statistical system show that natural resources should be included in the accounting system in order to provide more reliable statistical data base for economic analysis and modernization of the national wealth indicator.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2483
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2rus2014_17_29.pdf 308.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов