МЯСТО НА ОТЧЕТНИТЕ СИСТЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

DLib Repository

МЯСТО НА ОТЧЕТНИТЕ СИСТЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Show full item record

Title: МЯСТО НА ОТЧЕТНИТЕ СИСТЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Author: Краевский, Владимир; Kraevskyi, Vladimir
Abstract: В статията се разглежда способността на различни отчетни системи (счетоводство, финансови отчети и статистически записи) да посрещнат информационните изисквания за управление на устойчивото развитие. За тази цел, от една страна се представя възможно комбиниране на икономическо и екологично счетоводство, а от друга – се разглеждат предоставените отчети за идентификацията на нови обекти при изследване на икономически изостаналите райони. Резултатите на SWOT-анализа, направен с цел разкриване перспективите на статистическата система, водят до предположението, че природните ресурси трябва да намерят място в счетоводната система като цел, за да се обезпечи по-солидна статистическа база данни за икономически анализ и усъвършенстване на националния индикатор на богатството. The article examines the ability of various accounting systems (accounting, financial reports and statistical records) to meet the information requirements of management of sustainable development. For this purpose, on the one hand possible combinations of economic and environmental accounting have been shown, and on the other - presented accounts for identifying new objects have been studied while making research on the economically underdeveloped regions. The results from the performed SWOT-analysis of the prospects for further development of the statistical system show that natural resources should be included in the accounting system in order to provide more reliable statistical data base for economic analysis and modernization of the national wealth indicator.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2483
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2rus2014_17_29.pdf 308.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов