В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВАТА РАБОТНА СИЛА

DSpace/Manakin хранилище

В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВАТА РАБОТНА СИЛА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВАТА РАБОТНА СИЛА
Автор: Дамянов, Атанас; Маринова, Маргарита; Damyanov, Atanas; Marinova, Margarita
Резюме: Изследването се състои от две части. В първата – в силно синтезиран вид е разгледан цивилизационно-религиозният фактор и в каква степен осигурява преки и косвени предпоставки за разгръщане на човешкия потенциал. Във втората – ударението е поставено върху Поколението „У” като носител на новата работна сила и радикално различаващо се от предходните. Предложено е създаването на академични инкубатори за таланти, качествени личности. Търсени са и възможности за включване на креативността в нематериалните фирмени активи. The research consists two parts. The first part reviews in a nutshell the civilizational and religious factor and the extent to which ensures direct and indirect prerequisites for development of the human potential. In the second part the emphasis is put on Generation „Y” which is the new workforce and differs markedly from the preceding generations. A proposal for creation of academic talent incubators is put forth. The paper also provides a review of the possibilities for integration of creativity in the intangible corporate assets.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2486
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2011_25_36.pdf 317.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов