В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВАТА РАБОТНА СИЛА

DLib Repository

В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВАТА РАБОТНА СИЛА

Show full item record

Title: В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НОВАТА РАБОТНА СИЛА
Author: Дамянов, Атанас; Маринова, Маргарита; Damyanov, Atanas; Marinova, Margarita
Abstract: Изследването се състои от две части. В първата – в силно синтезиран вид е разгледан цивилизационно-религиозният фактор и в каква степен осигурява преки и косвени предпоставки за разгръщане на човешкия потенциал. Във втората – ударението е поставено върху Поколението „У” като носител на новата работна сила и радикално различаващо се от предходните. Предложено е създаването на академични инкубатори за таланти, качествени личности. Търсени са и възможности за включване на креативността в нематериалните фирмени активи. The research consists two parts. The first part reviews in a nutshell the civilizational and religious factor and the extent to which ensures direct and indirect prerequisites for development of the human potential. In the second part the emphasis is put on Generation „Y” which is the new workforce and differs markedly from the preceding generations. A proposal for creation of academic talent incubators is put forth. The paper also provides a review of the possibilities for integration of creativity in the intangible corporate assets.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2486
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2011_25_36.pdf 317.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов