ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ – МОДЕРEН ПОДХОД ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

DLib Repository

ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ – МОДЕРEН ПОДХОД ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Show full item record

Title: ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ – МОДЕРEН ПОДХОД ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ
Author: Шишманова, Пенка; Shishmanova, Penka
Abstract: Ускореното развитие на съвременните икономики и динамичната промяна на пазара на труда налагат непрекъсната актуализация на квалификацията на кадрите. Това извежда на преден план продължаващото професионално обучение като част от концепцията за учене през целия живот. Подходяща възможност за поддържане и усъвършенстване на професионалните компетенции на кадрите е дистанционното обучение в електронна форма. То при-добива все по-голямо значение, предвид факта, че създава условия за усвояване на нови знания и умения, без откъсване на хората от професионалните и семейните им ангажименти. Като пример за добра практика в това отношение е разгледано обучението по „Оперативно счетоводство” в ЦПО към Стопанска академия - Свищов. The rapid development of modern economies and the dynamic changes in the labour market require continuous updating of the skills of staff. This brings to the fore continuing vocational training as part of the concept of lifelong learning. The electronic form of distance learning is a viable opportunity for maintaining and improvement of the professional skills of staff. Its significance has been growing given the fact that it creates conditions for acquiring new knowledge and skills without discontinuing work and family commitments. As an example of good practice in this respect, we have presented the training in Operational Accounting at the CPT at the Academy of Economics - Svishtov.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2487
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2014_1_11.pdf 334.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов