ТАЙНСТВОТО В ПРОИЗХОДА НА КАПИТАЛИЗМА

DSpace/Manakin хранилище

ТАЙНСТВОТО В ПРОИЗХОДА НА КАПИТАЛИЗМА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТАЙНСТВОТО В ПРОИЗХОДА НА КАПИТАЛИЗМА
Автор: Димитров, Георги; Dimitrov, Georgi
Резюме: Разработката обяснява генезиса на капитализма по принципно различен начин от този на социологическата класика. Новоевропейската трансконтинентална търговия се разглежда като механизъм, като социалноструктурен процес от надличностен порядък, действащ системно в продължение на повече от три века и пораждащ капитализма като свой продукт. Пазарът, подпомогнат от калвинизацията на християнството, се приема не само като историческото, но и като “логическото начало” на модерния тип общества. The paper explains the genesis of capitalism in a principally different way from that of sociological classics. The new European trans-continental trade is viewed as a mechanism, as a social-structural process of supra-personal order, operating systematically in the course of over three centuries and giving rise to capitalism as its own product. Market aided by Calvinisation of Christianity is accepted not only as a historical but also as „a logical beginning” of the modern type of societies.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2488
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2011_37_63.pdf 438.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов