ТАЙНСТВОТО В ПРОИЗХОДА НА КАПИТАЛИЗМА

DLib Repository

ТАЙНСТВОТО В ПРОИЗХОДА НА КАПИТАЛИЗМА

Show full item record

Title: ТАЙНСТВОТО В ПРОИЗХОДА НА КАПИТАЛИЗМА
Author: Димитров, Георги; Dimitrov, Georgi
Abstract: Разработката обяснява генезиса на капитализма по принципно различен начин от този на социологическата класика. Новоевропейската трансконтинентална търговия се разглежда като механизъм, като социалноструктурен процес от надличностен порядък, действащ системно в продължение на повече от три века и пораждащ капитализма като свой продукт. Пазарът, подпомогнат от калвинизацията на християнството, се приема не само като историческото, но и като “логическото начало” на модерния тип общества. The paper explains the genesis of capitalism in a principally different way from that of sociological classics. The new European trans-continental trade is viewed as a mechanism, as a social-structural process of supra-personal order, operating systematically in the course of over three centuries and giving rise to capitalism as its own product. Market aided by Calvinisation of Christianity is accepted not only as a historical but also as „a logical beginning” of the modern type of societies.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2488
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2011_37_63.pdf 438.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов