ЕТИКАТА НА ДИМИТЪР МИХАЛЧЕВ – РЕГУЛАТОР НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

DLib Repository

ЕТИКАТА НА ДИМИТЪР МИХАЛЧЕВ – РЕГУЛАТОР НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Show full item record

Title: ЕТИКАТА НА ДИМИТЪР МИХАЛЧЕВ – РЕГУЛАТОР НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Author: Марчев, Фотин; Marchev, Fotin
Abstract: В статията се анализират етическите възгледи на Димитър Михалчев – един от най-видните представители на българската философска етическа мисъл. Върху основата на анализа на теорията на философията и на реалната социална действителност Д. Михалчев утвърждава „реалистичната етика” в качеството й на динамична система на общочовешките ценности. The article analyses the ethical views of Dimitar Mihalchev, a representative of the Bulgarian philosophical ethical thought. Linking the theoretical - philosophical analysis with social reality, D. Mihalchev advocates for „realistic ethics” as a dynamic system of values, pertaining to all mankind.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2489
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2011_64_74.pdf 267.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов