ЕТИКАТА НА ДИМИТЪР МИХАЛЧЕВ – РЕГУЛАТОР НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ЕТИКАТА НА ДИМИТЪР МИХАЛЧЕВ – РЕГУЛАТОР НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕТИКАТА НА ДИМИТЪР МИХАЛЧЕВ – РЕГУЛАТОР НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Автор: Марчев, Фотин; Marchev, Fotin
Резюме: В статията се анализират етическите възгледи на Димитър Михалчев – един от най-видните представители на българската философска етическа мисъл. Върху основата на анализа на теорията на философията и на реалната социална действителност Д. Михалчев утвърждава „реалистичната етика” в качеството й на динамична система на общочовешките ценности. The article analyses the ethical views of Dimitar Mihalchev, a representative of the Bulgarian philosophical ethical thought. Linking the theoretical - philosophical analysis with social reality, D. Mihalchev advocates for „realistic ethics” as a dynamic system of values, pertaining to all mankind.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2489
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2011_64_74.pdf 267.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов