АНАЛИЗ НА ОТНОШЕНИЕТО ТАЛАНТИЗЪМ – ТАЛАНТ – СТРАТЕГИИ

DSpace/Manakin хранилище

АНАЛИЗ НА ОТНОШЕНИЕТО ТАЛАНТИЗЪМ – ТАЛАНТ – СТРАТЕГИИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АНАЛИЗ НА ОТНОШЕНИЕТО ТАЛАНТИЗЪМ – ТАЛАНТ – СТРАТЕГИИ
Автор: Янков, Никола; Yankov, Nikola
Резюме: В настоящата статия разглеждаме един тренд, чиито очертания и осмисляне могат да променят акцентите в процеса на развитие на различни системи. Той е свързан с преход към нова епоха, която терминологично се определя като „човешка”. Осъзнаването на този еволюционен преход при равни други условия е в състояние да предотврати „шокове” от бъдещето и да послужи за по-плавни преходи. Независимо дали са развити или развиващи се обществата, те са изправени през криза, породена от липсата на талантливи специалисти. Това обстоятелство намалява тяхната производителност, производствен капацитет и интелигентен икономически растеж. A trend which could change the accents put on different systems development is overviewed in this article. It is connected with the transition toward a new age which is marked as „human”. The awareness about the evolutionary transition caeteris paribus is a condition for preventing the „future shocks” and to make it more manageable and smooth. No matter what is the type of the countries – developed or in a process of development - they face very serious crisis. It is connected with the lack of talented specialists. That phenomenon decreases their productivity as the achievement an intelligent economic growth. The talantism and the talent relation are both discussed. Some of the most important problems of the tarantism are listed.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2491
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2011_87_102.pdf 359.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов