Иновационната икономика като фактор на растежа в посткризисния период на развитие

DLib Repository

Иновационната икономика като фактор на растежа в посткризисния период на развитие

Show full item record

Title: Иновационната икономика като фактор на растежа в посткризисния период на развитие
Author: Белостечник, Григоре; Belostechnik, Gr.
Abstract: В настоящата статия се разглежда динамиката на БВП и държавните финанси на страните от ОНД през последните две години, също така влиянието на световната икономическа и финансова криза върху тях и, по-специално - ситуацията в Република Молдова. Изтъкват се и някои положителни черти на молдавската икономика от гледна точка на антикризисната устойчивост. Анализира се подробно икономическото състояние на Молдова през 2009 г.: структурата на външнотърговския оборот в регионален аспект и тенденциите по отношение на промените в структурата на различните отрасли. Очертават се параметрите на посткризисния модел за развитие на страната, преходът към иновационна и информационна икономика и механизмите, които се използват. This article examines the dynamics of GDP and the government finances of the CIS countries during the past two years and the impact that the global economic and financial crisis has had on them. The situation in Moldova has been especially considered. Some positive features of the Moldovan economy are highlighted in terms of anti-crisis stability. The economic situation of Moldova in 2009 is analyzed in detail: the structure of foreign trade turnover in regional aspects and trends of change within the structure of various branches. Parameters of the post-crisis model for the country’s development are outlined, as well as the transition to an innovative and information economy where the mechanisms used are detailed.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2493
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
18_splitNSA3_2010.swf 285.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов