ИНТЕРЕСИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС, ОСНОВАНИ НА ВЛАСТТА

DLib Repository

ИНТЕРЕСИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС, ОСНОВАНИ НА ВЛАСТТА

Show full item record

Title: ИНТЕРЕСИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС, ОСНОВАНИ НА ВЛАСТТА
Author: Каменов, Камен; KAMENOV, K.
Abstract: В статията са разгледани във връзка с властта две групи несъответствия – между правомощията, давани от институциите, и очакваните от субекта на управление и между властта, притежавана от субекта на управление, и потенциала на управлявания обект. Упражняването на властта се свързва както с интересите за придобиването й, така и с мотивацията за нейната употреба. Посечена е ролята на ефективния контролен механизъм за преодоляването на различни отклонения във връзка с употребата на властта The article examines two groups of disparities in conjunction with power - between the powers conferred by institutions and those expected by the government and between the power held by management and the potential of the managed object. The prosecution of power is associated with both the interests of its acquisition and the motivation for its use. The role of an effective control mechanism to overcome various anomalies in connection with the use of power is considered.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2495
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
32_splitNSA3_2010.swf 124.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов