ИНТЕРЕСИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС, ОСНОВАНИ НА ВЛАСТТА

DSpace/Manakin хранилище

ИНТЕРЕСИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС, ОСНОВАНИ НА ВЛАСТТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНТЕРЕСИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС, ОСНОВАНИ НА ВЛАСТТА
Автор: Каменов, Камен; KAMENOV, K.
Резюме: В статията са разгледани във връзка с властта две групи несъответствия – между правомощията, давани от институциите, и очакваните от субекта на управление и между властта, притежавана от субекта на управление, и потенциала на управлявания обект. Упражняването на властта се свързва както с интересите за придобиването й, така и с мотивацията за нейната употреба. Посечена е ролята на ефективния контролен механизъм за преодоляването на различни отклонения във връзка с употребата на властта The article examines two groups of disparities in conjunction with power - between the powers conferred by institutions and those expected by the government and between the power held by management and the potential of the managed object. The prosecution of power is associated with both the interests of its acquisition and the motivation for its use. The role of an effective control mechanism to overcome various anomalies in connection with the use of power is considered.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2495
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
32_splitNSA3_2010.swf 124.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов