ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

DSpace/Manakin хранилище

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ
Автор: Саркисян, Агоп; Sarkisyan, Agop
Резюме: Статията разглежда въпросите, свързани с подготовката на специалисти с висше образование в областта на безопасността на компютърните технологии. Направен е анализ на възможностите за такова обучение у нас и неговите различни форми. Посочени са различните проблеми, които се срещат при такова обучение. В крaя на работата се прави заключението, че практически е по-уместно да се прави такова обучение като магистърска степен, т.е. като надстройка на бакалавърска степен, свързана с компютърни технологии. The article is dedicated to the matters related to the preparation of professionals with higher education degrees in the field of the computer technologies security. An analysis is made of the possibilities for such an education in Bulgaria and its different forms. Outlined are the problems which could be met in such training. In the end of the work a conclusion is made, that practically it is better to organize such an education as a master degree, t. e. as a superstructure on the Bachelor degree connected to the computer technologies.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2498
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2011_111_119.pdf 204.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов