ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

DLib Repository

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

Show full item record

Title: ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ
Author: Саркисян, Агоп; Sarkisyan, Agop
Abstract: Статията разглежда въпросите, свързани с подготовката на специалисти с висше образование в областта на безопасността на компютърните технологии. Направен е анализ на възможностите за такова обучение у нас и неговите различни форми. Посочени са различните проблеми, които се срещат при такова обучение. В крaя на работата се прави заключението, че практически е по-уместно да се прави такова обучение като магистърска степен, т.е. като надстройка на бакалавърска степен, свързана с компютърни технологии. The article is dedicated to the matters related to the preparation of professionals with higher education degrees in the field of the computer technologies security. An analysis is made of the possibilities for such an education in Bulgaria and its different forms. Outlined are the problems which could be met in such training. In the end of the work a conclusion is made, that practically it is better to organize such an education as a master degree, t. e. as a superstructure on the Bachelor degree connected to the computer technologies.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2498
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2011_111_119.pdf 204.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов