ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА С ВИЗИЯ КЪМ 2020 ГОДИНА

DLib Repository

ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА С ВИЗИЯ КЪМ 2020 ГОДИНА

Show full item record

Title: ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА С ВИЗИЯ КЪМ 2020 ГОДИНА
Author: Врачовски, Данаил; VRACHOVSKI, D.
Abstract: Осигурителната система с визия към 2020 година В статията се изследват и анализират проблемите на социалната система в тясна връзка и зависимост от макроикономическата среда и финансовата криза. В съдържателен план са разработени основните фактори, които дават отражение върху социалното осигуряване както в момента, така и върху неговото бъдещо развитие. В стратегически аспект са посочени основните стратегии, които трябва да бъдат разработени и осъвременени за стабилизиране на осигурителната система. The article investigates and analyzes problems in the social system with relation to the interdependencies of the macroeconomic environment and the financial crisis. The main factors affecting social security both it’s current and future development are detailed in terms of the content. Taking a strategic viewpoint, the main strategies to be developed and updated for the stabilization of the security system are indicated.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2499
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
56_splitNSA3_2010.swf 117.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов