ОПТИМИЗИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДИСТРИБУЦИЯ ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

DSpace/Manakin хранилище

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДИСТРИБУЦИЯ ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОПТИМИЗИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДИСТРИБУЦИЯ ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Автор: Кулчев, Красимир
Резюме: В статията се изясняват теоретико-методически и приложни проблеми на анализа на физическата дистрибуция. Разгледани са становища за същността и обхвата на физическата дистрибуция. Разработени са модели за анализ на ефективността на физическата дистрибуция, които са апробирани за предприятие – производител на детски храни за две последователни години. Защитава се тезата, че в съвременните условия инструментите на икономическия анализ (методически и технически) имат важна роля при оптимизиране на дейностите, включени в състава на физическата дистрибуция, както и на физическата дистрибуция като цяло.The article clarifies the methodological, theoretical and applied problems of analysis of physical distribution. The presented opinions are about the nature and the range of physical distribution. The models have been developed to analyze the efficiency of physical distribution. They are probed to a firm - manufacturer of baby food for two consecutive years. The thesis that is defended is that in contemporary conditions the tools of the economic analysis (methodological and technical) have an important role in the optimizing of the activities included in the composition of the physical distribution and physical distribution in general.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2500
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2014_31_45.pdf 380.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов