ОПТИМИЗИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДИСТРИБУЦИЯ ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

DLib Repository

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДИСТРИБУЦИЯ ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Show full item record

Title: ОПТИМИЗИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДИСТРИБУЦИЯ ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА НЕЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Author: Кулчев, Красимир
Abstract: В статията се изясняват теоретико-методически и приложни проблеми на анализа на физическата дистрибуция. Разгледани са становища за същността и обхвата на физическата дистрибуция. Разработени са модели за анализ на ефективността на физическата дистрибуция, които са апробирани за предприятие – производител на детски храни за две последователни години. Защитава се тезата, че в съвременните условия инструментите на икономическия анализ (методически и технически) имат важна роля при оптимизиране на дейностите, включени в състава на физическата дистрибуция, както и на физическата дистрибуция като цяло.The article clarifies the methodological, theoretical and applied problems of analysis of physical distribution. The presented opinions are about the nature and the range of physical distribution. The models have been developed to analyze the efficiency of physical distribution. They are probed to a firm - manufacturer of baby food for two consecutive years. The thesis that is defended is that in contemporary conditions the tools of the economic analysis (methodological and technical) have an important role in the optimizing of the activities included in the composition of the physical distribution and physical distribution in general.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2500
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2014_31_45.pdf 380.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов