ТРАНСФОРМАЦИИТЕ В ОТРАСЛОВАТА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ

DLib Repository

ТРАНСФОРМАЦИИТЕ В ОТРАСЛОВАТА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ

Show full item record

Title: ТРАНСФОРМАЦИИТЕ В ОТРАСЛОВАТА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ
Author: Денева, Анета; DENEVA, A.
Abstract: След 1989 г. страната ни навлезе в трудното и деликатно състояние на преход към нова коренно различна форма на организация на националната икономика. Той предизвика съществени промени във всички области на икономическия и социалния живот. Една от най-значимите между тях бе преструктурирането на основните стопански отрасли и дейности. Най-бурни, противоречиви и същевременно най-важни бяха процесите на преструктуриране в индустриалния сектор. Те намират своето изражение преди всичко в изгражданата отраслова структура на индустриалното производство. На трансформациите, през които премина тази структура, е посветена и настоящата статия. С нейното написване се прави опит да се обхванат най-съществените изменения в отрасловата структура на българската индустрия и да се проследи тяхното влияние върху икономиката на страната. Since 1989 our country has entered into a difficult and delicate situation of transition towards a new and radically different form of organization of the national economy. It caused significant changes in all areas of economic and social life. One of the most significant amongst them was the restructuring of key economic sectors and associated activities. The most rapid, contradictory, and yet the most important, of them were the restructuring processes in the industrial sector. They find their expression primarily in the developing sectoral structure of industrial production. This article is dedicated to the transformations through which this structure has passed. In writing it, an attempt is made to cover the most significant changes in the sectoral structure of the Bulgarian industry and to trace their influence on the economy of the country.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2503
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
79_splitNSA3_2010.swf 360.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов