ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА – ЗАКОНОМЕРНОСТИ И СПЕЦИФИКА В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

DSpace/Manakin хранилище

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА – ЗАКОНОМЕРНОСТИ И СПЕЦИФИКА В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА – ЗАКОНОМЕРНОСТИ И СПЕЦИФИКА В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС
Автор: Горчева, Т.; GORCHEVA, Т.
Резюме: Разглеждани като закономерност, процесите на интернационализация трасират тенденциите в развитието на съвременния бизнес, тъй като създават общи предпоставки за това. Тези процеси се намират в пряка връзка с отварянето на националните икономики и разкриват пътища за вграждането им в единна икономическа система, от което се реализират както положителни така и отрицателни ефекти. Разглеждани в частност, тези процеси разкриват спецификата на проявлението им в сферата на туризма. Тъй като този бизнес има важно значение за икономиката на нашата страна, изследването на конкретното проявление на интернационализацията дава възможност, от една страна, за извличане на изгоди от обективно протичащите процеси, а от друга страна, за противодействие с адекватни и навременни мерки в случаите на пренасяне на икономически смущения The processes of internationalization trace the trends in modern business development, as they create common prerequisites to this effect. These processes are in direct relation to the opening of national economies and reveal ways of embedding them within a unified economic system, which gives rise to both positive and negative effects. When contemplated, these processes reveal the specifics of their manifestation in the field of tourism. As this industry is important to the economy of our country, the study of the manifestation of specific internationalization allows us, on the one hand, to benefit from the ongoing objective processes, and, on the other hand, to counteract with adequate and timely measures in case of transferable economic disturbances.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2505
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
91_splitNSA3_2010.swf 242.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов