ИКОНОМИКАТА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЕТО – В ТЪРСЕНЕ НА НОВ АЛГОРИТЪМ НА РАЗВИТИЕТО

DSpace/Manakin хранилище

ИКОНОМИКАТА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЕТО – В ТЪРСЕНЕ НА НОВ АЛГОРИТЪМ НА РАЗВИТИЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИКОНОМИКАТА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЕТО – В ТЪРСЕНЕ НА НОВ АЛГОРИТЪМ НА РАЗВИТИЕТО
Автор: Василев, Йордан; VASILEV, Y.
Резюме: Предмет на проучване в статията са само някои от характеристиките на промяната, свързани с „новата икономика, основана на знанието”. Темата за „новата икономика” стана особено популярна в началото на ХХІ век, когато това понятие трайно навлезе не само в научните монографии, но и в публицистичните статии. С развитието на информационните технологии светът стана свидетел на истинска революция в създаването, разпространението, достъпността и използването на знание и се заговори за „икономика на знанието”. И макар трактовката на понятието „нова икономика”, „икономика, основана на знанието” все още да остава крайно многообразна и противоречива, по-голямата част от изследователите обръщат внимание на това, че то отразява тези явления и процеси, които и по-рано са били известни - като „трета вълна”, „постиндустриално” общество, „информационна икономика”, макар да има очевидно ново съдържание, свързано с действителните изменения в икономическия живот. Авторът аргументира своето предпочитание към понятието „нова икономика, основана на знанието”. Some characteristics of the changes associated with the “new knowledge- based economy” are the subject of study in this article. The theme of the “new economy” became especially popular at the beginning of the twenty-first century, when this term permanently entered not only the scientific monographs, but also published articles. With the development of information technology, the world witnessed a real revolution in the creation, dissemination, accessibility and use of knowledge and started speaking of a “knowledge economy”. And although an interpretation of the term “new economy”, the “ knowledge-based economy” still remains highly diverse and controversial and most researchers concentrate on the fact that it reflects phenomena and processes that have been known earlier as a “third wave”, “postindustrial” society, or “information economy”, although there is obviously new content related to the actual changes in economic life. In his article, the author defends his preference for the term “ knowledge- based new economy”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2506
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
110_splitNSA3_2010.swf 162.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов