АНАЛИЗ НА ДОХОДИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СМЕТКА „ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА”

DSpace/Manakin хранилище

АНАЛИЗ НА ДОХОДИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СМЕТКА „ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА”

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АНАЛИЗ НА ДОХОДИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА СМЕТКА „ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА”
Автор: Атанасова, Елка; Atanasova, Elka
Резюме: Сметка „Формиране на дохода“ съдържа информация за елементите на добавената стойност: компенсация на наетите лица, данъци върху производството и вноса, субсидии, брутен опериращ излишък, брутен смесен доход. Тя допълва информацията на сметка „Производство”, като дава възможност да се анализира равнището на заплащането на труда по сектори и икономически дейности на икономиката. Данните от тази сметка позволяват да се обвържат доходите от производствената дейност с постигнатите резултати по сектори и икономически дейности. В статията е извършен статистически анализ на информацията, съдържаща се в сметка „Формиране на дохода“ за периода 2000-2012 г., за да се установят формиралите се макроикономически тенденции. „Generation of income" account contains information on value added components: compensation of employees, taxes on production and imports, subsidies, gross operating surplus, gross mixed income. It complements the information of "Production" account, allowing analysis of the level of wages in sectors and industries of the economy. Data from this account allow committing the income from productive activity to the results achieved by sectors and economic activities. This article provides an analysis of the statistical information contained in the "Generation of income" account for the period 2000-2012, to identify the formation macroeconomic trends.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2507
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2014_81_93.pdf 628.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов