УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ – АЛТЕРНАТИВА ЗА ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

DLib Repository

УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ – АЛТЕРНАТИВА ЗА ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ – АЛТЕРНАТИВА ЗА ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Author: Сирашки, Христо; Sirashki, Hristo
Abstract: Разгледани са теоретични въпроси, свързани с управлението на иновациите. Акцентира се върху значението на опазване на околната среда и екологизацията на дейностите на добивната промишленост. Направени са анализ и оценка на резултатите от проведено проучване на състоянието на обекти за добив на суровини. Представени са изводи относно управлението на иновациите, насочени към екологизация на добивната промишленост. This paper deals with some theoretical issues concerning innovation management. The emphasis falls on the importance of keeping the environment clean and the activities carried out in the mining industry. It analyzes and evaluates the results of a study on the state of certain sites for raw materials mining. It also draws conclusions on the management of innovations concerning the ecologization of the mining industry.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2510
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2011_18_37.pdf 275.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов