СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ И СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ: КОНСЕНСУС ЗА СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ЕС

DLib Repository

СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ И СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ: КОНСЕНСУС ЗА СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ЕС

Show full item record

Title: СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ И СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ: КОНСЕНСУС ЗА СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ЕС
Author: ЙОРГОВА, МИЛЕНА; YORGOVA, M.
Abstract: Страните членки на ЕС са изправени пред сериозни предизвикателства, свързани с бедността и социалната изолация. Преодоляването им налага координирани, комплексни и интегрирани действия на различни равнища. Постигнатият между страните консенсус за социалното развитие е осъществен от ЕС с разработване на социалното изключване и социалното включване като доминанти на политическия му ангажимент в социалната сфера. The EU Member States are facing serious challenges related to poverty and social exclusion. Overcoming them requires coordinated, comprehensive and integrated actions at various levels. The consensus reached between the parties for social development was accomplished by the EU to develop social exclusion and social inclusion as dominant themes of its political engagement in the social sphere.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2528
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
70_splitNSA4_2010.swf 131.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов