ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КОНКУРЕНЦИЯ И/ИЛИ ХАРМОНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ

DLib Repository

ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КОНКУРЕНЦИЯ И/ИЛИ ХАРМОНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ

Show full item record

Title: ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КОНКУРЕНЦИЯ И/ИЛИ ХАРМОНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ
Author: Лилова, Румяна; LILOVA, R.
Abstract: В разработката се изследват основните ефекти от конкуренцията, хармонизацията и координацията в областта на данъчното облагане в страните-членки на ЕС. Доказва се, че пълна данъчна хармонизация не се прилага нито в страните-членки на Общността, нито между тях и останалите страни в света. Хармонизацията в областта на косвеното данъчно облагане се разглежда като процес на унифициране на данъчните основи и определяне на минимални данъчни размери за ДДС и акцизите по групи стоки. Данъчната координация в областта на прякото облагане се разглежда като процес на сближаване на някои от елементите на данъчната основа. Стига се до заключението, че в областта на косвеното облагане Р. България хармонизира данъчния си режим с европейските директиви, докато в общотеоретичен, приложен и политически аспект координацията при подоходното облагане не стои на дневен ред. This study examines the main effects of competition, harmonization and coordination in the field of taxation in the Member States of EU. It demonstrates that full tax harmonization is not applied in the Community’s Member States, neither between them or between them and other countries in the world. Harmonization in the field of indirect taxation is examined as a process of unification of tax bases and setting minimum tax rates for VAT and excise duties on particular products. Tax coordination in the field of direct taxation is examined as a process of convergence of certain elements of the tax base. It is concluded that in the field of indirect taxation the Republic of Bulgaria harmonizes its tax regime in accordance with the EU directives, while generally in theoretical, applied and political aspects, coordination in income taxation is not on the agenda.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2546
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
11_splitNSA1_2011.swf 199.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов