ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КОНКУРЕНЦИЯ И/ИЛИ ХАРМОНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КОНКУРЕНЦИЯ И/ИЛИ ХАРМОНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КОНКУРЕНЦИЯ И/ИЛИ ХАРМОНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ
Автор: Лилова, Румяна; LILOVA, R.
Резюме: В разработката се изследват основните ефекти от конкуренцията, хармонизацията и координацията в областта на данъчното облагане в страните-членки на ЕС. Доказва се, че пълна данъчна хармонизация не се прилага нито в страните-членки на Общността, нито между тях и останалите страни в света. Хармонизацията в областта на косвеното данъчно облагане се разглежда като процес на унифициране на данъчните основи и определяне на минимални данъчни размери за ДДС и акцизите по групи стоки. Данъчната координация в областта на прякото облагане се разглежда като процес на сближаване на някои от елементите на данъчната основа. Стига се до заключението, че в областта на косвеното облагане Р. България хармонизира данъчния си режим с европейските директиви, докато в общотеоретичен, приложен и политически аспект координацията при подоходното облагане не стои на дневен ред. This study examines the main effects of competition, harmonization and coordination in the field of taxation in the Member States of EU. It demonstrates that full tax harmonization is not applied in the Community’s Member States, neither between them or between them and other countries in the world. Harmonization in the field of indirect taxation is examined as a process of unification of tax bases and setting minimum tax rates for VAT and excise duties on particular products. Tax coordination in the field of direct taxation is examined as a process of convergence of certain elements of the tax base. It is concluded that in the field of indirect taxation the Republic of Bulgaria harmonizes its tax regime in accordance with the EU directives, while generally in theoretical, applied and political aspects, coordination in income taxation is not on the agenda.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2546
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
11_splitNSA1_2011.swf 199.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов