СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧИЯТА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПОСРЕДСТВОМ MICROSOFT EXCEL

DLib Repository

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧИЯТА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПОСРЕДСТВОМ MICROSOFT EXCEL

Show full item record

Title: СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧИЯТА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПОСРЕДСТВОМ MICROSOFT EXCEL
Author: Цанова, Стела; TSANOVA, ST.
Abstract: В настоящата разработка е представен алгоритъмът на дисперсионния анализ от въвеждането на данните в MS Excel, както и изпълнението на метода чрез автоматизираните модули и интерпретацията на получените резултати. Данните, въз основа на които е проведено изследването, са за възнаграждението на наетите лица по райони и области за планиране и по икономически дейности за 2008 г. Целта на разработката е доказване (или опровергаване) на различията в заплащането на наети- те лица по икономически дейности и по райони и области за планиране. Представени са и съответните изводи при потвърждаване или отхвърляне на значимостта на факторните признаци. This study presents the dispersion analysis algorithm of data entry using MS Excel, alongside the method of realization via automated modules and the interpretation of the results achieved. The data the research is based upon is the remuneration of employees by region and district for planning, and by economic activities for 2008. The purpose of the study is to prove (or refute) the differences between paying employees by economic activities and by regions and districts for planning. The relevant conclusions are presented, confirming or rejecting the importance of the signs for the factors involved.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2552
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
81_splitNSA1_2011.swf 237.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов