СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧИЯТА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПОСРЕДСТВОМ MICROSOFT EXCEL

DSpace/Manakin хранилище

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧИЯТА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПОСРЕДСТВОМ MICROSOFT EXCEL

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧИЯТА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПОСРЕДСТВОМ MICROSOFT EXCEL
Автор: Цанова, Стела; TSANOVA, ST.
Резюме: В настоящата разработка е представен алгоритъмът на дисперсионния анализ от въвеждането на данните в MS Excel, както и изпълнението на метода чрез автоматизираните модули и интерпретацията на получените резултати. Данните, въз основа на които е проведено изследването, са за възнаграждението на наетите лица по райони и области за планиране и по икономически дейности за 2008 г. Целта на разработката е доказване (или опровергаване) на различията в заплащането на наети- те лица по икономически дейности и по райони и области за планиране. Представени са и съответните изводи при потвърждаване или отхвърляне на значимостта на факторните признаци. This study presents the dispersion analysis algorithm of data entry using MS Excel, alongside the method of realization via automated modules and the interpretation of the results achieved. The data the research is based upon is the remuneration of employees by region and district for planning, and by economic activities for 2008. The purpose of the study is to prove (or refute) the differences between paying employees by economic activities and by regions and districts for planning. The relevant conclusions are presented, confirming or rejecting the importance of the signs for the factors involved.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2552
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
81_splitNSA1_2011.swf 237.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов