ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DLib Repository

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Show full item record

Title: ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Author: Драганова, Димитрина
Abstract: Данъкът върху добавената стойност е един от на-всеобхватните данъци, което е и причина приходите, събирани чрез него да са толкова големи и той да е обект на много изследвания. В научния труд се изяснява историята на данъка, неговото зараждане. Показват се стъпките, през които да минали страните-членки на ЕС за постигане на хармонизацията във вида и днес. Постигнати са резултати както в нормативната уредба, така и в сближаването на стойността и броя на данъчните ставки. Хармонизация на данъка има, но не е завършена. С развитието на обществото възникват проблеми. Именно върху тяхното изясняване са насочени усилията на страните от ЕС. Прието са нови директиви и регламенти, с които се очертават стъпките за изглаждане на проблемите в хармонизацията на този така важен данък.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2583
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
85_split_7_2014.swf 410.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов