МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 ГОДИНА И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ ТРУДОВИЯ ПАЗАР

DLib Repository

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 ГОДИНА И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ ТРУДОВИЯ ПАЗАР

Show full item record

Title: МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 ГОДИНА И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ ТРУДОВИЯ ПАЗАР
Author: Цонева, Елка
Abstract: Макроикономическите промени в икономиката предизвикват съществени изменения на трудовия пазар в нашата страна. Спадът на заетостта в държавния сектор, противоречивите процеси в развитието на частния сектор, отрасловото преструктуриране неизменно дават отражение в търсенето и предлагането на труд не само в количествен, но и в качествен аспект. След като десетилетия наред плановата икономика осигурява пълна заетост на икономически активното население, новият икономически ред изправя стотици хиляди хора пред трудно преодолими житейски проблеми, произтичащи от положението им на безработни. Отрасловото и продуктовото преструктуриране на производството неизбежно променят структурата и характерните черти на заетостта.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2589
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
127_split_7_2014.swf 245.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов