ЕМПИРИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДИНАМИКАТА НА БАНКОВОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ЕМПИРИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДИНАМИКАТА НА БАНКОВОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕМПИРИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДИНАМИКАТА НА БАНКОВОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Маринов, Иван
Резюме: Развитието на икономиката на България през последното десетилетие и навлизането на чужди капитали сред компаниите, предоставящи финансови услуги, са в основната на дълбоки трансформации в банковото кредитно посредничество в страната. Като една от приоритетните области на банковата дейност у нас, потребителското кредитиране претърпява сериозни количествени и структурни метаморфози, предизвикани от въздействието на редица икономически фактори и промени в кредитните политики на финансовите посредници. Разрастването на бизнеса с потребителски кредити придобива съществено значение за развитието на търговските банки у нас и увеличаването на техния пазарен дял. Само за няколко години след началото на новото хилядолетие финансирането на крайното потребление на българските домакинства става ключов фактор за рентабилността на голяма част от компаниите в банковия сектор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2590
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
144_split_7_2014.swf 544.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов