ЕМПИРИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДИНАМИКАТА НА БАНКОВОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ЕМПИРИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДИНАМИКАТА НА БАНКОВОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ЕМПИРИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДИНАМИКАТА НА БАНКОВОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Author: Маринов, Иван
Abstract: Развитието на икономиката на България през последното десетилетие и навлизането на чужди капитали сред компаниите, предоставящи финансови услуги, са в основната на дълбоки трансформации в банковото кредитно посредничество в страната. Като една от приоритетните области на банковата дейност у нас, потребителското кредитиране претърпява сериозни количествени и структурни метаморфози, предизвикани от въздействието на редица икономически фактори и промени в кредитните политики на финансовите посредници. Разрастването на бизнеса с потребителски кредити придобива съществено значение за развитието на търговските банки у нас и увеличаването на техния пазарен дял. Само за няколко години след началото на новото хилядолетие финансирането на крайното потребление на българските домакинства става ключов фактор за рентабилността на голяма част от компаниите в банковия сектор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2590
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
144_split_7_2014.swf 544.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов