КОНКУРЕНЦИЯТА – ОСНОВНА ДВИЖЕЩА СИЛА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

DLib Repository

КОНКУРЕНЦИЯТА – ОСНОВНА ДВИЖЕЩА СИЛА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Show full item record

Title: КОНКУРЕНЦИЯТА – ОСНОВНА ДВИЖЕЩА СИЛА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА
Author: Василева, Гергана Божидарова
Abstract: Значението на дискутираната тема се определя от продължителност- та на интереса в съвременната икономическа наука към проучване характера на конкуренцията като основен компонент на функционираща пазарна икономика. Изследователската теза в настоящата студия се формулира, както следва: Концепцията за конкуренцията може да се определи като център на цялата икономическа система и главен механизъм на еволюцията на взаимоотношенията между стопанските субекти. Целта на научната разработка е да се визира теоретичната база на конкуренцията, комбинирана с верижно обвързани икономически категории (конкурентна среда, конкурентно поведение) и в диалектическо единство с конкурентните предимства и конкурентоспособността.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2592
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
5_split_4_2011.swf 687.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов