РЕГИОНАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

DSpace/Manakin хранилище

РЕГИОНАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РЕГИОНАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ
Автор: Илиева, Даниела Георгиева
Резюме: В студията се поставя проблемът за регионалното измерение на иновациите. Целта на разработката е да се очертае ролята и мястото на един от сегментите на иновационната система – агенциите за регионално развитие. На база проведено изследване чрез дълбочинни интервюта и проучване на центровете за трансфер на иновации в Дунавския регион са маркирани дейностите и съ- ществуващите практики за прилагане на европейско финансиране в дейността на агенциите за регионално развитие за насърчаване и подпомагане на бизнеса. Направен е SWOT анализ, очертаващ факторите и бариерите, оказващи въздействие върху местното икономическо развитие и изграждането на иновативна местна среда. Липсата на изградена регионална иновационна система, не- благоприятната бизнес среда, отсъствието на институции на регионално ниво, които да провеждат иновационна политика, водят до изоставане на районите и задълбочаване на регионалната асиметрия в общините и областите на Дунавския регион.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2595
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
21_split_4_2011.swf 1.104Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов