РЕГИОНАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

DLib Repository

РЕГИОНАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

Show full item record

Title: РЕГИОНАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ
Author: Илиева, Даниела Георгиева
Abstract: В студията се поставя проблемът за регионалното измерение на иновациите. Целта на разработката е да се очертае ролята и мястото на един от сегментите на иновационната система – агенциите за регионално развитие. На база проведено изследване чрез дълбочинни интервюта и проучване на центровете за трансфер на иновации в Дунавския регион са маркирани дейностите и съ- ществуващите практики за прилагане на европейско финансиране в дейността на агенциите за регионално развитие за насърчаване и подпомагане на бизнеса. Направен е SWOT анализ, очертаващ факторите и бариерите, оказващи въздействие върху местното икономическо развитие и изграждането на иновативна местна среда. Липсата на изградена регионална иновационна система, не- благоприятната бизнес среда, отсъствието на институции на регионално ниво, които да провеждат иновационна политика, водят до изоставане на районите и задълбочаване на регионалната асиметрия в общините и областите на Дунавския регион.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2595
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
21_split_4_2011.swf 1.104Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов