ЕКИПНАТА ДЕЙНОСТ – ДВИЖЕЩА СИЛА В СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ

DSpace/Manakin хранилище

ЕКИПНАТА ДЕЙНОСТ – ДВИЖЕЩА СИЛА В СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕКИПНАТА ДЕЙНОСТ – ДВИЖЕЩА СИЛА В СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ
Автор: Зайкърова, Елис Гюрселова
Резюме: В условията на непрекъснато променящата се среда, изпълнена с множество социално-икономически проблеми, породени главно от протичащите процеси на ускорен научно-технически прогрес, глобализация и интеграция на икономиката и социалната сфера, остро стои проблемът за търсенето и определянето на нов подход при постигане на равновесие в социално-икономическото развитие на регионите и общините в България, намиращ израз в прилагането на принципите на стратегическото планиране, респ. управление на равнище местно развитие. Предмет на разработката е екипът като средство при разрешаване на важни стратегически проблеми на равнище местно развитие. Целта е да се изведе на преден план значимостта на екипната дейност при постигане на набелязаните резултати. Конкретни задачи в това изследване се свеждат до разсъждения относно: общата характеристика на екипа; избора на членове на екипа; избора на подходящ модел при определяне на ролите в екипа – разпределение на задълженията и отговорностите; определяне на правила и стандарти за работа – нормиране; анали- за на факторите, оказващи влияние върху екипната работа.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2599
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
72_split_4_2011.swf 1.198Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов