ЗА ПРИРОДАТА НА УСЛУГИТЕ ОТ МАШИННО-ТРАКТОРНИЯ ПАРК В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

DLib Repository

ЗА ПРИРОДАТА НА УСЛУГИТЕ ОТ МАШИННО-ТРАКТОРНИЯ ПАРК В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Show full item record

Title: ЗА ПРИРОДАТА НА УСЛУГИТЕ ОТ МАШИННО-ТРАКТОРНИЯ ПАРК В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Author: Георгиева, Ваня
Abstract: Изборът на подходяща форма за механизиране на операциите в земеделското производство е задача на всяко едно земеделско стопанство. Но какъвто и да е вариантът, делът на услугите от машинно-тракторния парк - собствен или нает, в себестойността на земеделската продукция е значителен и те са безспорна необходимост за съвременното земеделие. В настоящата разработка, която е част от една по-голяма, е направен опит да се очертае ролята и мястото на услугите от машинно-тракторния парк в земеделието. Анализирани са особеностите на тези услуги, които произтичат и от особеностите на земеделието като цяло. Разгледани са организационните форми за извършване и потребяване на механизирани услуги. Всички тези въпроси са в основата на счетоводното отчитане и управление на информацията за експлоатацията на машинно-тракторния парк в земеделието
URI: http://hdl.handle.net/10610/2603
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
5_split_5_2012.swf 387.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов