СТРЕСЪТ КАТО ДЕСТАБИЛИЗИРАЩ ФАКТОР ЗА РЕЗИСТЕНТНОСТТА НА СЪВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

DLib Repository

СТРЕСЪТ КАТО ДЕСТАБИЛИЗИРАЩ ФАКТОР ЗА РЕЗИСТЕНТНОСТТА НА СЪВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Show full item record

Title: СТРЕСЪТ КАТО ДЕСТАБИЛИЗИРАЩ ФАКТОР ЗА РЕЗИСТЕНТНОСТТА НА СЪВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Author: Стоянова, Станислава Красимирова
Abstract: В съвременната бързопроменяща се социално-икономическа и технологична среда все по-актуален става проблемът за адаптивните и функционални възможности на човешкия фактор. От това е продиктуван и особеният интерес през последните години към проблемите, свързани със стреса в организациите, пораждащ множесво негативни последици, рефлектиращи върху тяхната устойчивост и стратегиите, чрез който може да му се въздейства в индивидуален и в организационен план. Възможността да се управляват нивата на стреса в организационната среда позволява, освен намаляване на неговото негативно влияние, използването му и като продуктивна и естествена сила за развитието на съвременната организация. Пренебрегването на проблема за стреса от ръководителите обаче може да доведе до крайно негативни последици както в индивидуален, така и в организационен план.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2606
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
131_split_4_2011.swf 706.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов