ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНE УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

DSpace/Manakin хранилище

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНE УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНE УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
Автор: Деков, Васил Парашкевов
Резюме: Счетоводната отчетност е основно средство за отчитане, контрол, анализ и прогнозиране дейността на бюджетните предприятия. Тя осигурява информация за нуждите на управлението на бюджетните организации. В бюджетната сфера счетоводната отчетност се базира на принципи, концепции и правила намиращи отражение в счетоводното законодателство. За осъществяване на пълно и достоверно информационно осигуряване на управлението на държавния бюджет в счетоводната отчетност на бюджетните предприятия се използва единната бюджетна класификация. Тя е в основата на счетоводната отчетност по касовото изпълнение на бюджета, бю- джетен сметкоплан - създаващ условия за единен подход към организацията и осъществяването на счетоводството в предприятията.целта е да се постигне ефективно управление на бюджетните ресурси. Системата на Единната сметка осъществяваща събиране, съхранение и отчитане на бюджетите средства, а счетоводните стандарти в публичния сектор създават съпоставима, уместна и разбираема информация за финансите за нужните на вътрешното управление, международните институции и капиталови пазари.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2611
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
171_split_4_2011.swf 433.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов