ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНE УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

DLib Repository

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНE УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Show full item record

Title: ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНE УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
Author: Деков, Васил Парашкевов
Abstract: Счетоводната отчетност е основно средство за отчитане, контрол, анализ и прогнозиране дейността на бюджетните предприятия. Тя осигурява информация за нуждите на управлението на бюджетните организации. В бюджетната сфера счетоводната отчетност се базира на принципи, концепции и правила намиращи отражение в счетоводното законодателство. За осъществяване на пълно и достоверно информационно осигуряване на управлението на държавния бюджет в счетоводната отчетност на бюджетните предприятия се използва единната бюджетна класификация. Тя е в основата на счетоводната отчетност по касовото изпълнение на бюджета, бю- джетен сметкоплан - създаващ условия за единен подход към организацията и осъществяването на счетоводството в предприятията.целта е да се постигне ефективно управление на бюджетните ресурси. Системата на Единната сметка осъществяваща събиране, съхранение и отчитане на бюджетите средства, а счетоводните стандарти в публичния сектор създават съпоставима, уместна и разбираема информация за финансите за нужните на вътрешното управление, международните институции и капиталови пазари.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2611
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
171_split_4_2011.swf 433.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов