КОНВЕРГЕНЦИЯТА В ЗОНАТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС (КРИТИЧЕН АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ)

DLib Repository

КОНВЕРГЕНЦИЯТА В ЗОНАТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС (КРИТИЧЕН АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ)

Show full item record

Title: КОНВЕРГЕНЦИЯТА В ЗОНАТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС (КРИТИЧЕН АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ)
Author: Dimitrov, Martin; Димитров, Мартин
Abstract: Целта на разработката е да анализира дали след финансовата криза от 2008 г. самото членство в ЕС е достатъчно условие за продължаване на конвергенцията на новоприсъединилите се страни със „старите“ членки на Общността. Значението на състоянието на бизнес средата, стабилността на фискалната система, предвидимостта и политическата стабилност в индивидуалните страни членки, придобиват не по-малка значимост от общо-европейските фактори за развитие и растеж. Страните, които предприемат бързи и адекватни корекции за стабилизиране на публичните финанси и заедно с това са постигнали същест- вен напредък по отношение на пропазарните реформи в годините преди финансо- вата криза, като Естония и Латвия, успяват да продължат конвергенцията с ЕС след тежък спад на БВП от 2008-2009 г. Част от причините са в общественото доверие и подкрепа за бързи и мащабни корекции в областта на публичните фи- нанси още през 2009 г., което ограничава отлива на инвестиции. The main objective of this study is to analyze to what extent the very fact of EU membership continues to be a main convergence factor for the newly accepted EU members to the EU average set by traditional member states in the aftermath of the financial crisis of 2008. The importance of the business environment, the solidity of the fiscal system, the overall predictability and political stability in individual member states tends to become equally important to traditional macro EU growth factors. Countries that have managed to implement fast and adequate measures to stabilize public finance on the one hand, and also managed to apply pro market reforms in the years before the financial crisis, on the other, like Estonia and Latvia, have succeeded to continue convergence to the EU despite the substantial reduction in GDP over the period 2008-2009. Part of the reasoning for the better performance of these countries entails in public support and understanding for fast and large scale reforms in public finance back in 2009, which had a positive effect restricting investments outflow.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2612
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
90_split_9_2015.swf 773.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов