РАЗВИТИЕ НА ТЕОРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

DSpace/Manakin хранилище

РАЗВИТИЕ НА ТЕОРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РАЗВИТИЕ НА ТЕОРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
Автор: Младенова, Мария
Резюме: Повишаването на икономическото развитие е било винаги основна цел на всяко общество. Като резултат от стремежа за постигането й се появяват и финансовите посредници. Те са изпълнявали различна роля през отделните етапи на развитието на обществото. В студията се изследва същността, функциите и значението на финансовите посредници. Степента на развитието им се разглежда като предпоставка за повишаване на общото благосъстояние, за ефективното разпределение на ресурсите, за усъвършенстване на финансовата система и преодоляване на пазарните несъвършенства. Цел на разработката е проследяването на различните теории, посветени на финансовите посредници - както тези, които защитават необходимостта от съществуването им, така и напълно отричащите ги. Интерес представляват причините, които съществено отличават поддръжниците на различните теории: защо едните защитават съществуването на финансовите посредници и до каква степен са далновидни онези, които ги отричат? Подчертава се, че идеите, които са заложени в съответната теория за финансовите посредници, се предопределят от етапа на развитие на икономиката.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2615
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
199_split_7_2014.swf 305.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов