МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

DLib Repository

МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Show full item record

Title: МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА ПЕНСИИТЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Author: Цолова – Митрева, Деница Красимирова
Abstract: Социалното осигуряване е основно средство за овладяване на неблагоприятните икономически последици от старостта. Традиционният осигурителен механизъм, обвързвайки размерите на осигурителните плащания с получаваните в резултат от минала икономическа активност трудови доходи, трансформира неособено високия стандарт на живот на лицата в реална опасност от изпадане в бедност. По данни на официалната статистика, в края на 2010 г. около 44% от пенсионерите с право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България получават пенсия в размер до 200 лв., т.е. под официалната линия на бедност в страната. Евентуалното по-тясно обвързване на минималните размери на пенсиите за осигурителен стаж и възраст с официалната линия на бедност би позволило на социалното осигуряване да се превърне в реален фундамент на социалната сигурност със значим принос за овладяване на неблагоприятните ефекти от настъпването на старостта в България.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2621
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
196_split_4_2011.swf 306.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов