ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ЛИЗИНГОВИТЕ СДЕЛКИ ПРИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ

DLib Repository

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ЛИЗИНГОВИТЕ СДЕЛКИ ПРИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ

Show full item record

Title: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ЛИЗИНГОВИТЕ СДЕЛКИ ПРИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ
Author: Тодоров, Мирослав
Abstract: Лизингополучателите са предприятия, наемащи нетекущи материални активи. С наемането на активи, лизингополучателите увеличават икономическите си изгоди не от придобиване на собствеността върху активите, а от тяхната употреба. Следователно не е необходимо да придобиват нетекущите материални активи, за да извършват дейността си. Именно по тази причина много предприятия предпочитат оперативния лизинг като средство за финансиране на обичайната си дейност с нетекущи материални активи. Чрез оперативния лизинг предприятията лизингополучатели не представят балансово реалната си задлъжнялост. Затова е наложително включването на всички лизингови договори в баланса на предприятието.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2630
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
235_split_7_2014.swf 350.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов