ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ЛИЗИНГОВИТЕ СДЕЛКИ ПРИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ЛИЗИНГОВИТЕ СДЕЛКИ ПРИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ЛИЗИНГОВИТЕ СДЕЛКИ ПРИ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ
Автор: Тодоров, Мирослав
Резюме: Лизингополучателите са предприятия, наемащи нетекущи материални активи. С наемането на активи, лизингополучателите увеличават икономическите си изгоди не от придобиване на собствеността върху активите, а от тяхната употреба. Следователно не е необходимо да придобиват нетекущите материални активи, за да извършват дейността си. Именно по тази причина много предприятия предпочитат оперативния лизинг като средство за финансиране на обичайната си дейност с нетекущи материални активи. Чрез оперативния лизинг предприятията лизингополучатели не представят балансово реалната си задлъжнялост. Затова е наложително включването на всички лизингови договори в баланса на предприятието.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2630
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
235_split_7_2014.swf 350.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов