ПРИНЦИПИ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В КОНТЕКСТА НА ПРАВНИТЕ НОРМИ

DSpace/Manakin хранилище

ПРИНЦИПИ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В КОНТЕКСТА НА ПРАВНИТЕ НОРМИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРИНЦИПИ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В КОНТЕКСТА НА ПРАВНИТЕ НОРМИ
Автор: Стънгачева, Нели
Резюме: Безспорно, теоретическите изследвания, в съчетание с наличието на ясна регламентация и правна регулация на фундаменталните принципи на данъчното облагане, имат определящо значение за данъчната практика и най-вече по отношение на общия размер на данъчната тежест и разпределението и между отделните видове данъци. Необходимостта съвременната нормотворческа практика да прецизира тяхното легално присъствие в кодифициращите материалните задължения закони е продиктувана от обезпечаване процеса на регулярно вземане под формата на данъци. От своя страна, определянето на данъчните принципи на база ex lege е резултат от обективното разширяване и усъвършенстване на данъчноправната регламентация, от честите промени на данъчното законодателство, увеличаване категориите данъчни субекти, появата на нови данъчни форми и изискванията за адаптиране и пълно хармонизиране на икономиката към пазарните принципи и условията на съвременна конкуренция.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2633
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
254_split_7_2014.swf 223.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов