СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

DLib Repository

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Show full item record

Title: СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Author: Вълчева, Боряна
Abstract: Тенденцията на развитие е основен компонент в динамиката на икономическите явления и процеси. Нейното изучаване има важно познавателно значение, тъй като тя е проява на общите закономерности, характеризиращи развитието в случая на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради. В статията се акцентира върху структурата и динамиката на новопостроените жилищни сгради. Въз основа на годишни данни за България, обхващащи периода 2004 - 2011 г., е извършена проверка за наличие на тенденция с помощта на ранговите коефициенти и коефициента на автокорелация, а впоследствие е осъществено моделиране на тренда, чрез избор на подходяща математическа функция. Резултатите показват раздвижване на пазара на жилища през 2011 г. в сравнение с 2009 г. и 2010 г., като броят на въведените в експлоатация жилищни сгради значително се повишава в сравнение с предходните години.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2634
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
176_split_5_2012.swf 309.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов