ВЛИЯНИЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DLib Repository

ВЛИЯНИЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Show full item record

Title: ВЛИЯНИЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Author: Андреев, Николай Андреев
Abstract: В настоящата разработка се изследва влиянието на световната икономическа криза върху външната търговия на България със страните от Европейския съюз. В теоретичен аспект се засягат въпросите за дефиниране на вътрешноотрасловата търговия (ВОТ), както й методите за нейното измерване. Въз основа на статистически данни за външнотърговските потоци по стокови групи за периода 2005 – 2010 година и чрез използването на определен инструментариум се анализира обемът на външната търговия на България с Европейският съюз, както и разпределението на относителните дялове на вътрешноотрасловата и междуотраслова търговия. Специален акцент се поставя върху ефектите от световната криза върху външнотърговския стокообмен и ВОТ.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2635
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
233_split_4_2011.swf 477.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов