ВЛИЯНИЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DSpace/Manakin хранилище

ВЛИЯНИЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЛИЯНИЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Автор: Андреев, Николай Андреев
Резюме: В настоящата разработка се изследва влиянието на световната икономическа криза върху външната търговия на България със страните от Европейския съюз. В теоретичен аспект се засягат въпросите за дефиниране на вътрешноотрасловата търговия (ВОТ), както й методите за нейното измерване. Въз основа на статистически данни за външнотърговските потоци по стокови групи за периода 2005 – 2010 година и чрез използването на определен инструментариум се анализира обемът на външната търговия на България с Европейският съюз, както и разпределението на относителните дялове на вътрешноотрасловата и междуотраслова търговия. Специален акцент се поставя върху ефектите от световната криза върху външнотърговския стокообмен и ВОТ.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2635
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
233_split_4_2011.swf 477.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов